Nils tre tips om:

Välja bolagsform

Det finns många olika anledningar till att välja den ena eller andra bolagsformen. Ett skäl som sällan belyses är konsekvenserna vid sjukdom.

Den som startar ett aktiebolag räknas som anställd. Det är lönen som företagaren verkligen lyfter som avgör hur stor sjukpenningen kommer att bli. Verkligheten för många nystartade företagare är att utrymmet för eget löneuttag är noll eller mycket begränsat de första åren.

Om man startar enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag får man under de första 24 månaderna tillgodoräkna sig en sjukpenninggrundande inkomst. Inkomsten beräknas på genomsnittet av vad anställda med samma arbetsuppgifter, utbildning och erfarenhet skulle haft. Skillnaden i sjukersättning kan vara flera 100 000 kr mellan den som driver aktiebolag istället för enskild näringsverksamhet. Börja därför gärna med enskild firma och växla sedan över till AB när du vet att din affärsidé håller och genererar en hygglig lön.

Enskild näringsidkare?

Tänk på att samhället grundar ålderspension på utbetalt resultat (dvs. det som skatteverket betraktar som lön).

Tänk på att egenavgifterna är rabatterade och ger pensionsförmåner till skillnad mot löneskatten som är en ren avgift. Det är först när man har en ”inkomst” över 433 900 kr som man skall spara i avdragsgill pension. Banken föreslår alltför ofta en avdragsgill pensionsförsäkring till egenföretagare med låga inkomster. Få banktjänstemän känner till

  • att egenavgiften är rabatterad
  • egenavgifternas effekt på den allmänna pensionen
  • att skatten är högre när pensionsförsäkringen skall betalas ut

Om du ligger på inkomster över 433 900 kr kanske du skall fundera på att starta aktiebolag. 

Tänker du starta aktiebolag?

Tänk på att om du tar en tjänstepensionsförsäkring genom ditt AB går du miste om möjligheten att utnyttja förhöjd privat avdragsrätt.

Det finns olika sätt att ta ut inkomster ur företaget för att spara till pensionen; lön, pension eller aktieutdelning. Lägg därför upp en strategi för hur du skall pensionsspara! Kom ihåg att om du lyfter lön och själv betalar din pensionspremie kan du ha rätt till ett förhöjt privat pensionsavdrag på upp till 35 % av inkomsten. Tjänstepension från företaget är lönsamt först efter det att du har tagit ut lön på upp till 8,07 basbelopp och lyft maximal aktieutdelning.

Fall inte för bankens förslag att teckna en tjänstepensionsförsäkring om du inte uppfyller dessa kriterier! Det gäller att ta ut pengar på det mest kostnadseffektiva sättet. Du kan se det som en trappa: först skall man spara skattade pengar, nästa steg är att spara i privat pensionsförsäkring. Först därefter ska man låta företaget betala en tjänstepension.

Det är viktigt att spara till sin pension och att välja den sparform som passar din individuella situation.

Vill du veta mer?

Läs Nils Bacos bok Bli inte Blåst på Pensionen
Testa "Pensionskollen"

Nils Bacos har blivit tilldelad "Årets Försäkringsprofil" 2013 vid Insurance Awards 2013 samt Insurance Awards arrangeras av IFU en del av IFL vid Handelshögskolan i Stockholm samt Risk & Försäkring, affärsnyheter för bättre beslut. Nils Bacos har även blivit nominerad till Statens tjänstepensionsverks pris Guldkanten 2012.