Fler vägar och värden i vården

Den idéburna sektorn spelar en viktig roll i vårt samhälle. När vinster i välfärden debatteras och ifrågasätts finns de idéburna företagen som ett alternativ och en möjlighet. Det är verksamheter som har sociala mål som drivkraft, återinvesterar vinsterna i verksamheten och drivs utifrån sina värdegrunder.

Famna, Nyföretagarcentrum och Vårdförbundet driver tillsammans projektet Fler vägar och värden i vården. Syftet är att stimulera till ökat idéburet företagande inom vård och omsorg genom att nå potentiella utförare med kunskap och information.

Vi bjuder in till inspirations- och kunskapsträffar, fördjupande kurser i affärsutveckling, utbildning av rådgivare, vi tar fram presentationsmaterial för idéburet företagande samt bjuder in till spridningsseminarier.

Famna bidrar med branschkompetens kring idéburet företagande, Vårdförbundet har utförarperspektivet och. Nyföretagarcentrums styrka är företagarkompetens med lokala och regionala företagarnätverk samt nystartskompetens.

Under 2014 bjuder vi in till fördjupningsutbildningar om LOV (Lagen om valfrihet), LOU (Lagen om offentlig upphandling) och praktisk marknadsföring.

Du är välkommen att träffa oss och prata om vad som behövs för att starta eget inom idéburen vård och social omsorg under vecka 17, vid Nyföretagarcentrums träffar i Jönköping, Västerås och Uppsala. Vi medverkar också på Landsbygdsriksdagen i Sandviken med utställning och seminarium den 16-18 maj.

Kontaktperson: Sissella Helgesson, tel. 0703 68 48 73.                            

Finansiering av projektet kommer från Tillväxtverket på uppdrag av regeringen.