4 tips från Katarina Wiklund, LRF Konsults chefsjurist


Skriv kompanjonavtal och undvik tvist

Ett bra sätt att minimera tvister är att skriva ett kompanjonavtal. Kompanjonavtalet reglerar aktieägarens möjlighet till insyn och inflytande över bolagets förvaltning samt kontrollerar aktieägarkretsens sammansättning vilket gör att någon utomstående inte kan bli delägare utan den andres samtycke. Avtalet anger också hur ägandet ska se ut vid en av delägarnas skilsmässa eller bortgång. Det ger dessutom möjlighet för en delägare att lämna bolaget på skäliga villkor och kan ange hur delägare, vid oenighet, kan komma ifrån varandra.

Försäkringstrygghet
Som företagare har du ett stort eget ansvar för ditt försäkringsskydd och din framtida pension. Du bör ta hjälp av en specialist inom försäkring och pension som hjälper dig att planera för framtiden och för oväntade och oönskade händelser, som sjukdom eller dödsfall.

Familjerätt
En företagare är också privatperson. När det gäller familjerätt ska man be en jurist att gå igenom vilka avtal som krävs för att man själv samt nära och kära kan känna trygghet i alla situationer. Man bör på ett tidigt skede i företagandet upprätta juridiska handlingar, t.ex. äktenskapsförord, samboavtal eller testamente. Tydliga juridiska avtal kan underlätta i framtiden om du får ändrade familjeförhållanden eller dödsfall i familjen eller ägarkretsen.

Styrelseansvar
I mindre företag är det vanligt att närstående är styrelseledamöter. Styrelsen för ett aktiebolag har långtgående ansvar. Om bolaget drabbats av förluster eller inte kommit igång så bra som man hoppats kan det finnas skäl att vara observant. Misstänker man att mer än halva aktiekapitalet i ett bolag är förbrukat har man skyldigheter enligt aktiebolagslagen och då ska bl a en kontrollbalansräkning upprättas. Följer man inte dessa bestämmelser som gäller när mer än halva aktiekapitalet är förbrukat finns det risk för styrelsen att drabbas av personligt betalningsansvar. För att göra rätt krävs att du vet vilka steg som ska tas och för detta behöver man ta hjälp av en rådgivare eller jurist.

LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med cirka 1 500 medarbetare på drygt 135 orter. Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling kan erbjuda dig både lokal kännedom och expertis, när du behöver det. Läs mer om vad vi kan göra för dig som vill starta eget företag på www.lrfkonsult.se/startaeget.

För mer information om LRF Konsult.