Nyföretagarbarometern

Nyföretagarbarometern är ett unikt samarbete mellan NyföretagarCentrum Sverige och Bolagsverket. Vi tar regelbundet fram färsk statistik över nyföretagandet i Sverige genom att presentera antalet nyregistrerade företag i alla Sveriges kommuner och län.

Barometern kommuniceras på NyföretagarCentrum Sveriges hemsida. Där finns också information om hur man prenumererar på Barometern.

Under januari nyregistrerades 6 455 företag

feb 2014
Under januari nyregistrerades 6 455 företag på Bolagsverket jämfört med 6 491 föregående år. Det är en marginell minskning med 36 företag eller 0,6 procent jämfört med januari 2013.

Fler startade företag i december

jan 2014
Nyregistreringarna av företag minskade under 2013. Men i slutet av året gick det att se en ljusning och i december ökade nyföretagandet rejält. För 2013 blev det 60 527 nya företag, vilket är något färre än året innan då registrerades in 61 775 nya företag på Bolagsverket visar Nyföretagarbarometern.