Över 130 utställare på Eget Företag senast. Den nya utställarlistan presenteras under september. Många har bokat plats på Eget Företag 2016!

Utställarlista 2015