Fakta och undersökningar

Besöksstatistik 2015

Antal besökare: 6.729 (2014 // 7.900)
Torsdag: 2.322
Fredag: 2.361
Lördag: 2.046 
Seminariebesökare: 7.034  (2014 // 6.880)
Torsdag: 2.496
Fredag: 2.236
Lördag: 2.302 

Från 2014

Kön
Man 48% Kvinna 52%

Ålder
20 år eller yngre 13%
21-30 år 21%
31-40 år 20%
41-50 år 20%
51-60 år 15%
61- år eller äldre 12%

Har du företag eller är du delägare?
Ja 39%

Om ja, inom vilken bransch?
Tjänster 52%
Handel 16%
Tillverkning och produktion 12%
e-handel 10%
Vård, hälsa och omsorg 10%

Har företaget idag några anställda?
Nej 62%
1-2 anställda 26%
3-5 anställda 7%
6- eller fler anställda 5%

Vill du starta företag?
Ja, jag vill starta företag inom 6 månader 26%
Ja, jag vill starta företag inom ett år 11%
Ja, jag vill starta men har inga planer när 21%

Om ja, inom vilken bransch?
Tjänster 37%
Handel 22%
e-handel 17%
Tillverkning och produktion 15%
Vård, hälsa och omsorg 9%

Mitt främsta skäl till att jag besökte mässan var...
För att lära mig hur man startar företag 32 %
För att lära mig hur mitt företag kan utvecklas/växa 27 %
För att köpa/överta ett företag 1 %
Hitta en affärsidé 6 %
Nätverka 19 %
Annat 15 % (ex inspiration, franschising, seminarier..)

I besöksregistreringen fick alla besökare svara på vad de känner och upplever att de behöver hjälp och råd om under sitt mässbesök.