Ledande event för målgruppen "Starta & Driva Företag", över 10.000 beökare

Eget Företag

Mässan startade 2001. Den arrangeras under oktober på Stockholmsmässan och är vårt och landets största ny- och småföretagarevent. Hit kommer över 9.000 besökare från hela landet och många företag, myndigheter och organisationer ställer ut, även nyföretagare. Det arrangeras 100 seminarier och i Café Entréprenör avlöser entreprenörerna varandra som berättar om sina resor in i företagarvärlden. Det finns olika temainslag i mässan under mässdagarna.

Vi erbjuder olika utställningsmöjligheter, monteryta, hyrmonter, partnerskap, scenaktiviteter, annonsering, produktplacering, seminarier och skräddasydda lösningar.

Besökarna
50 procent vill starta företag, varav 26 procent vill starta inom 6 månader.
40 procent driver redan företag, varav 65 procent har drivit företag kortare än 3 år.
10 procent är andra besökare

Ålder
51 år och äldre, 26 procent (trend fler äldre kommer till mässan)
31-50 år, 42 procent (största gruppen, medelåldern är ca 38 år)
17- 30 år, 33 procent

Kontaktpersoner: Mats Evergren och Josefin Hildinge.

 

Nyföretagarveckan, Vecka17

Nyföretagarveckan startade 2006. Den arrangeras alltid under V17 med en uppskattad och framgångsrik bussturné "Café Starta & Driva Eget – två timmar" till 6-8 städer i landet. Senaste turnén lockade över 1.600 besökare.

Vi erbjuder en paketlösning med utställningsplats och partnerskap under turnéveckan. Partners senast var bl a SEB, Björn Lundén Information, Unionen Egenföretagare, Posten, LRF Konsult, Visma Spcs, Snowfire, Swedbank, Franchisetorget, Verksamt.se (Skatteverket, Bolagsverket, Tullverket, Arbetsförmedlingen, Tillväxtverket, Försäkringskassan). Lokalt anslöt fler företag.

Förutom bussturné arrangerar många NyföretagarCentrum event och aktiviteter i sina städer. Senast blev det närmare 100 event runt om i landet. 

Kontaktpersoner: Mats Evergren och Josefin Hildinge.

Bazaren – Starta Eget

Bazaren startade 2002. Arrangeras fredag-lördag i Kulturhuset i början av februari. Den innehåller 3 avdelningar rekrytering, utbildning och starta eget.

Vi på NyföretagarCentrum jobbar sen några år med starta eget-avdelningen på entréplan och erbjuder möjligheter att arrangera seminarier och boka utställningsplats.

Mycket välbesökt, senast kom 2.700 besökare till Starta Eget avdelningen.

Kontaktpersoner: Mats Evergren och Josefin Hildinge.