Starta eget som pensionär

"Lägre arbetsgivaravgifter och egenavgifter, och förstärkt jobbskatteavdrag. Och oförändrad pension – fördelarna är många”

Att driva företag på äldre dar är populärt. I och med att befolkningen blir allt äldre och att människor håller sig friska långt upp i åldrarna får vi fler och fler pensionärsföretagare. Det går alldeles utmärkt att ta ut pension och ha arbetsinkomster från ett eget företag samtidigt. Det är till och med så att samhället uppmuntrar till detta genom låga socialavgifter och förstärkt jobbskatteavdrag. Skattesituationen för pensionärer är synnerligen gynnsam. 

Fördelaktig 65-årsgräns För dig som har aktiebolag inträder fördelarna från och med året efter då du fyller 65 år. Då sjunker arbetsgivaravgifterna till en tredjedel och det förstärkta jobbskatteavdraget inträder. 

Ta ut redan vid 61Men för dig som har enskild näringsverksamhet eller handelsbolag sjunker egenavgifterna till ungefär en tredjedel redan från det år du tar ut full allmän pension under hela kalenderåret.Du kan ta ut allmän pension från och med den månad då du fyller 61 år, vilket jag rekommenderar alla att göra. 

Både aktiebolag och enskild firma Om du har aktiebolag, kan du lägga aktiebolaget vilande när du blir 61 år, och övergå till att driva verksamheten i en enskild firma. När du sedan kommer över 65-årsgränsen återgår du till att driva verksamheten i aktiebolaget. Då kan du också sluta ta ut den allmänna pensionen om du vill, eftersom de förmånliga reglerna efter 65 års ålder inte är beroende av om du tar ut pension eller inte. Men jag rekommenderar som sagt att ta ut den allmänna pensionen så snart som möjligt. 

Pensionsintjänande hela livet Ytterligare en fördel med att fortsätta (eller starta) med att driva företag som pensionär är att du då tjänar in ytterligare till din pension, om företaget går med vinst. Du tarut från pensionskapitalet i ena änden, och tjänar in till ytterligare pension i den andra. Numera tjänar man in till pensionen under hela livet. 

Pensionen inte behovsprövad Många tror att pensionen är behovsprövad på något sätt, så att pensionen blir lägre om du har andra inkomster (förvärvsinkomster eller kapitalinkomster). Men så är det inte. Pensionsbeloppet har inget med din ekonomiska situation att göra (dock kan eventuellt bostadstillägg påverkas).

Bildtext Björn Lundén, grundare av Björn Lundén Information AB och författare till boken ”Driva företag som pensionär” Senior Starta Eget