Invigning av Eget Företag 2015

Plats: Café Entreprenör

Torsdagen 5 november

Invigning kl 11.10

Günther Mårder, vd Företagarna

Priser och nomineringar under mässan

Torsdag 5 november 

Kl 11.25 De nominerade finalisterna av SKAPA-priset presenteras
Stiftelsen SKAPA 

SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av uppfinnaren Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och SEB.

Urvalsprocessen för att få fram vinnaren av landets största och mest prestigefyllda årliga innovationspris sker i två steg ett länsvis och ett nationellt. En nationell jury utser årets vinnare av Skapapriset genom att bland länsförslagen ta fram den eller de innovatörer som gjort den mest förtjänstfulla insatsen i landet när det gäller nyskapande och kreativitet.

Fredagen 6 november 

kl 11.00 Årets Nyföretagarkommun 2015

Priset utgörs av 100 000 kronor, som Visma delar ut till den vinnande kommunen. Syftet är att uppmuntra initiativ och aktiviteter som gynnar nyföretagandet. En jury bestående av representanter för Visma och NyföretagarCentrum utser den vinnande kommunen utifrån Nyföretagarbarometern och de beskrivningar kommunerna lämnar in. Priset delas ut på Sveriges största nyföretagarmässa, Eget Företag, varje år.
Årets Nyföretagarkommun 2014 blev Simrishman 

Kl 11.10 Årets Mentor 2015 

Ideellt mentorprogram för nyföretagare. Mentorer ställer upp kostnadsfritt i hela landet för att hjälpa nyföretagare att växa. Karlstadsföretagaren Peter Rovér, tar emot utmärkelsen Årets Mentor på Eget Företag.

kl 13.00 Årets Unga Nyföretagare

NyföretagarCentrum och Fortnox utser Årets Unga Nyföretagare. På mässan presenteras vinnaren.

Lördag 7 november

Kl 12.45 Årets Nyföretagare 

NyföretagarCentrum utser varje år Årets Nyföretagare runt om i landet. De lokala vinnarna nomineras att bli Årets Nyföretagare i Sverige. På mässan presenteras vinnaren.

Kl 12.45 Årets Kooperativ

Coompanion Stockholm, delar i år ut priset Årets Kooperativ på mässan.

kl 13.00 David mot Goliat-priset

Redaktionen för Driva Eget, Anders Andersson och Co utser vinnaren.

Här är finalisterna