NYHET! Här är NyföretagarCentrums nya Affärsplan


LÄNK Testa NyföretagarCentrums Affärsplan!

Affärsplanen beskriver, bl a:

- Affärsidén
- Hur verksamheten är tänkt att fungera
- Vad företaget planerar att göra
- Verksamhetens mål
- Hur dessa mål ska uppnås.

Affärsplanen behövs:

- för att finnansiären (banken) ska kunna bedöma risken med din nya verksamhet
- för att du själv ska se ditt företags styrkor och svagheter (att åtgärdas)
- för att visa andra intressenter, medarbetare, samarbetspartner m.fl. vilket intressant och lönsamt projekt du har
- för att underlätta diskussioner och förhandlingar med tilltänkta kunder och leverantörer
- framförallt för att underlätta det praktiska arbetet när verksamheten startar